Konkurrencestaten Danmark af Ole Hedegaard Jensen er en bog , der debatterer konkurrencestaten og stiller en lang række spørgsmål. Ole giver også en solid analyse af netop konkurrencestaten og velfærdstaten. Klik, køb og læs mere >>

Konkurrencestaten Danmark af Ole Hedegaard Jensen er en bog med mange eksempler på, hvordan konkurrencestaten er en stor del af vores hverdag. Ligner din hverdag en slutspurt? Har du kolleger eller konkurrenter, og er du dit eget eller statens projekt? Det er nogle af de mange spørgsmål som Ole Hedegaard debatterer i bogen.
Debatten om konkurrencestaten er en afløser for velfærdsstaten i Danmark har været et af de mest debatterede emner i dansk politik og presse. Men hvad er op og ned i debatten, og hvad indebærer konkurrencestaten egentlig?
Bogen “Konkurrencestaten Danmark” giver et let og overskueligt indblik i emnet. Bogen er målrettet til dig, der er nysgerrig og politisk interesseret og som ønsker sig et hurtigt overblik over et af vor tids mest debatterede begreber.

Konkurrencestaten Danmark af Ole Hedegaard Jensen er udgivet af forlaget Filo. Bogen er på 114 sider. Klik, køb og læs mere >>

.

Anmeldelse af Konkurrencestaten Danmark af Ole Hedegaard Jensen

Konkurrencestaten Danmark af Ole Hedegaard Jensen starter med en diskussion af velstand og velfærd. Der er referencer tilbage til oprettelse af kuturministeriet og statsminister Viggo Kampmann. Viggo satte netop velfærden på dagsordenen og forfatter og kulturdebaktør Villy Sørensen er citeret for at sige: “Det er godt, at vi har fået det bedre. Men det var bedre, om vi havde fået det godt“. Ole Hedegaard Jensen fortæller, at “idédebatten om samfundets grundstruktur er på det nærmeste forsvundet. Kulturministeriet, som oprindeligt var tiltænkt rollen som platform for idédebatten eller værdidebatten er nu skrumpet ind til en blindtarm i statsapparatet uden politisk stemme, autoritet og myndighed”.

Strukturelt er bogen bygget op med en præsentation af velfærdsstaten i kapitel 1, som debatterer tre typer af pres på netop velfærdsstaten, såsom ændret demografi, indvandring og konkurrenceevne. Kapitel 2 præsenterer og analyserer konkurrencestatens økonomiske politik, arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik. Kapitel 3 præsenterer en analyse af tre økonomiske teoretiske emner i konkurrencestaten fra klassikere og keynesianere til “fersvandsøkonomer” (neoliberalister) og saltvandsøkonomer (post-keynesianere), samt en præsentation af den økonomiske politik fra 1993 og frem til bogens udgivelse.

★ ★ ★ ★ ✩

Bøger.org giver Konkurrencestaten Danmark af Ole Hedegaard Jensen 4 ud af 5 stjerner for en bog, der bestemt er interessant at læse, og som giver et godt indblik i det væld af reformer, der er gennemført de seneste årtier. Dertil er der mange konkrete politiske eksempler med i bogen, hvilket gør bogen nærværende. Det er dejligt at analysen af både konkurrencestaten og velfærdssamfundet understøttes af grafer og tabeller med emperiske data. Det gør bogens argumentation mere spiselige. Der er også en stribe politiske definitioner af ståsteder for de bestemte grene på den politiske scene. En god bog målrettet alle politisk interesserede borgere og/eller studerende indenfor samfundsfaglige emner i eksempelvis gymnasiet eller indledende semestre på videregående uddannelser. Klik, køb og læs mere >> 

Om Ole Hedegaard Jensen

Ole Hedegaard Jensen er Cand. Mag. i dansk og samfundsfag. Ole underviser i det daglige på Ribe Katedralskole som gymnasielærer. Ole Hedegaard Jensen har også skrevet en stribe øvrige bøger om netop samfundsfaglige emner. Klik her og se udvalget af bøger med Ole Hedegaard Jensen >>