Pædagogik af David Thore Gravesen er grundbogen på pædagoguddannelsen, så er du studerende på uddannelsen til pædagog, så gennemgår denne grundbog de mest elementære og centrale emner og områder. Klik, køb og læs mere her >> 

164. Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed af David Thore GravesenPædagogik af David Thore Gravesen 

er bogen, der præsenterer de aspekter og rammer, der udgør det pædagogiske arbejdsområde. Bogen er en stor bog på hele 688 sider med hele 29 kapitler. De mange kapitler er opdelt i tre store temaer. Der masser af indhold i denne lærebog, der kan giver en grundig og mangfoldig introduktion til de mange centrale pædagogiske tematikker. Bogen præsenterer alle de kompetencer, der skal opnås gennem pædagoguddannelsen. På den baggrund kan bogen både anvendes som studerende, men også i tiden efter studietiden, hvor bogen kan bruges som et opslagsværk, hvis der skulle melde sig spørgsmål.

“Pædagogik af David Thore Gravesen” er en solid grundbog til pædagogstuderende på deres første studieår og dernæst et godt opslagsværk. Pædagogik af David Thore Gravesen er udgivet af forlaget Systime og denne grundbog er på 688 sider og hele 29 kapitler. Klik, køb og læs mere her >> 

.

Pædagogik af David Thore Gravesen

Kigger man på anmeldelser af denne bog, så skriver “Kristine”: Pædagogik er en rigtig god og overskuelig bog til pædagoguddannelsen. Har brugt den meget og den kan bruges fremadrettet også” og så får bogen 5 stjerner, så der er  i hvert fald potentiale for en god bog. Klik, køb og læs mere her >>   

Der er hele 29 kapitler i bogen Pædagogik af David Thore Gravesen. Her er et uddrag afkapiteloversigten, så du kan få et indtryk af, hvad bogen gennemgår af temaer.

Del 1. Aktiviteter og pædagogiske miljøer

1. Den dannede og dannende pædagog.
2. Det at blive samfundsborger.
3. Inklusion.
4. Udvikling, relation og personlighed et i et psykologisk perspektiv.
5. Menneskers fysiske, motoriske og sansemæssige forudsætninger for udvikling.
6. Sprogarbejde i den pædagogiske praksis.
7. Individuelle, sociale og kulturelle forskelle.
8. Køn og seksualitet i pædagogisk praksis.
9. Familielivet i det moderne samfund.
10. Pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne i naturen.
11. Bevægelse og idrætsaktiviteter i den pædagogiske praksis.
12. Musisk æstetisk virksomhed og pædagogisk-didaktiske overvejelser knyttet hertil.
13. Krammepapegøjer – pædagogisk praksis, herunder kunstnerisk og håndværksmæssig arbejdsproces.
14. Forskellige former for viden og pædagogisk arbejde

Del 2: Om professionen og samfundet

15. Begreber, muligheder og roller i forhold til medborgerskab
16. Medborgerskab i børnehøjde
17. Pædagogisk professionalitet og paradigmer
18. At samarbejde tværprofessionelt
19. Etik og pædagogik
20. Sundhedspædagogik – handlemuligheder og samfundsmæssige problemer
21. Udsathed hos børn og unge er komplekst
22. Pædagogisk kommunikation
23. Love og organisatoriske rammer

Del 3. Om pædagogens praksis og den første praktik

24. Deltagelse i pædagogisk praksis – praktik og praktiksteder
25. Planlægning og didaktik af pædagogisk arbejde
26. Dokumentation – kontrol, refleksion og illustration
27. Måltidskultur og pædagogik
28. Maddannelse og sundhed
29. Hygiejne og indeklima

Klik, køb og læs mere om “Pædagogik af David Thore Gravesen” her >> 

Øvrige fagbøger til pædagoguddannelsens specialiseringer

Herunder præsenteres en række grundbøger målrettet pædagoguddannelsens tre specialiseringer. De tre specialiseringer er hhv. A. Social- og special pædagogik; B. Dagtilbuds pædagogik og C. Skole og fritids pædagogik. Klik på bøgerne og læs mere.

1. Den blå bog: Social- og specialpædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Holger Kjærgaard >>

2. Den røde bog: Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen, Hans Reitzels forlag, redigeret af Tim Vikær Andersen >>

3. Den lysegrønne bog: Barndomspædagogik i dagtilbud, Akademisk Forlag, redigeret af Daniela Cecchin >>

4. Den lilla bog: Pædagogik i dagtilbud, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

5. Den gule bog: Skole- og fritidspædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Mogens Sørensen >>

6. Den mørkeblå bog: Pædagogik i skole og fritid, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

7. Den blå og lilla bog: Pædagogik mellem skole og fritid, Dafolo forlag, redigeret af Trine Ankerstjerne >>

.

 

 .

Klik på forsidefotoet af de enkelte bøger og læs mere.

Pædagog 

Pædagoguddannelsen er opbygget omkring det fælles grundforløb (grundfaglighed), som bogen Pædagogik af David Thore Gravesen retter sig imod.

Dernæst er der tre specialeretninger, der matcher disse bøger:

1. Social/specialpædagogik, Akademisk Forlag (blå bog), Klik og læs mere >>

2. Social/specialpædagogik, Hans Eitzels Forlag (rød bog), Klik og læs mere >>

3. Dagtilbudspædagogik, Akademisk Forlag (grøn bog), Klik, køb og læs mere >>

4. Pædagogik i dagtilbud, Hans Reitzels forlag (lilla bog), klik, køb og læs mere >>

5. Skole/fritidspædagogik, Akademisk Forlag (gul bog), Klik, køb og læs mere >>

6. Pædagogik i skole og fritid, Hans Reitzels forlag (mørkeblå bog), klik, køb og læs mere >>

7. Pædagogik mellem skole og fritid, Dafolo forlag (blå/lilla bog), klik, køb og læs mere >>

Dernæst er der to områder, der omfatter et tværprofessionelt element og det afsluttende bachelorprojektet.

Der er også syv valgfrie områder på pædagoguddannelsen: A. Kreative udtryksformer, B. Natur og udeliv, C. Sundhedsfremme og bevægelse, D. Digital kultur og medier, E. Kulturelt iværksætteri og kulturprojekter, F. Entreprenørskab og social innovation og, G. Interkulturalitet og kulturmøde.

Grundbøger til pædagoguddannelsen

Her præsenteres en række grundbøger, der er anvendt på forskellige pædagoguddannnelser som pensum, bemærk at der er forskelle rundt omkring  landet, så tjek altid titlerne på dit eget studies pensumliste.

..164. Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed af David Thore Gravesen.

A. Pædagogens grundfaglighed – Grundbog til pædagoguddannelsen, redigeret af Ida Kornerup og Torben Næsby, forlaget Dafolo, 1. ed., ISBN: 9788771607758, Klik, køb og læs mere >>

B. Pædagogik af David Thore Gravesen, forlaget Systime, 1. ed., ISBN: 9788792711977. Klik og læs meget mere om bogen og indholdet lige her >> 

C. Køn, seksualitet og mangfoldighed af Steen Baagøe Nielsen og Gitte Riis Hansen, forlaget samfundslitteratur, 1. ed., ISBN: 9788759327715. Klik, køb og læs mere >>

Om David Thore Gravesen – Pædagogik

Pædagogik af David Thore Gravesen er uddannet både som kandidat i pædagogisk sociologi, og så har han en pHd og en lektorgrad i netop pædagogik.

164. Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed af David Thore Gravesen

Klik, køb og læs mere om “Pædagogik af David Thore Gravesen” her >>