Social- og specialpædagogik af Tim Vidæk Andersen eller af Holger Kjærgaard. Bogen “social- og specialpædagogik” præsenteres i to udgaver. Først præsenteres bogen Social- og specialpædagogik redigeret af Tim Vidæk Andersen. Dernæst præsenteres Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard, Klik og læs omtale længere nede i artiklen >>

Der er tale om fagbøger begge til specialiseringen på pædagoguddannelsen. Den røde bog er skrevet af 43 forfattere/forfatterinder og inddelt i 36 kapitler. Den blå bog er skrevet af 18 forfattere/forfatterinder fordelt i 16 enestående kapitler. Her er først lidt omtale af den røde bog:

Social- og specialpædagogik Tim Vidæk Andersen er seneste udgave fra 2019. Social- og specialpædagogik er grundbogen til specialisering i netop Social- og specialpædagogik. Bogens fokus er på de særlige kendetegn for disse typer af pædagogikker. Du får også en præsentation af, hvad pædagogikkerne kan anvendes til. Hvem de forskellige former for pædagogik er rettet imod. Hvordan de udføres i praksis med praktiske eksempler. Sidst men ikke mindst så får du også beskrivelser af, hvorledes man uddanner til dem. Bogen dækker et væld af emner såsom: inklusion og eksklusion, etik, rehabilitering, social mobilitet, psykologi, ledelse, relationskompetence og meget mere.

Social- og specialpædagogik redigeret af Tim Vidæk Andersen er udgivet af Hans Reitzels Forlag. Læærebogen i Social- og specialpædagogik er på 624 sider. ISBN: 9788741269672. Klik, køb og læs mere >>

Resumé af bogen “Social- og specialpædagogik af Tim Vidæk Andersen”.

Bogen Social- og specialpædagogik er redigeret af Tim Vidæk Andersen. Tim er lektor på Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Denne bog fuldender Hans Reitzels Forlags grundbogsserie til pædagoguddannelsen. Klik, køb og læs mere >>

Denne omfattende grundbog er skrevet med særligt henblik på specialiseringen i social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen. Bogen er dog også aktuel på kandidat-, master- og diplomuddannelser, som beskæftiger sig med social- og specialpædagogik.

Social- og specialpædagogik af Tim Vidæk Andersen har et særligt fokus på praksis- og professionsfelt, som vidensfelt og som uddannelsesfelt. Den kan også anvendes som inspiration og viden til pædagoger samt andre fagpersoner inden for det social- og specialpædagogiske arbejdsfelt. Bogen er forfattet af forfattere fra et bredt udsnit af professionshøjskoler, forskningsinstitutioner og pædagogisk praksis. Alle forfattere har en dyb indsigt i og erfaring med det social- og specialpædagogiske vidensfelt.

Kapitelinddeling af bogen “Social- og specialpædagogik af Tim Vidæk Andersen”.

Social- og specialpædagogik af Tim Vidæk Andersen er opdelt i fire hovedafsnit med 36 kapitler i bogens 1. udgave første gang publiceret i 2019:

Kap. 1. Introduktion af Tim Vikær Andersen

Del 1 . Viden, vidensformer og begreber

Kap. 2. Social- og specialpædagogik – begreber, profession og uddannelse af Tim Vikær Andersen og Hanne Meyer-Johansen.
Kap. 3. Socialpolitik, social- og specialpædagogik – historisk og aktuelt af Niels Rosendal Jensen
Kap. 4. Det retlige grundlag for social- og specialpædagogisk arbejde af Pernille Lykke Dalmar
Kap. 5. Social- og specialpædagogik i et internationalt perspektiv af Bodil Høyer Damsgaard
Kap. 6. Inklusion og eksklusion af Lotte Hedegaard-Sørensen
Kap. 7. Normalitet, afvigelse og diversitet af Gundi Schrötter Johannsen
Kap. 8. Marginalisering og stigmatisering af Jørgen Elm Larsen og Maja Müller
Kap. 9. Social mobilitet – nye veje for marginaliserede unge af Mette Bladt og Ditte Tofteng
Kap. 10. Handicapbegrebet og handicapforståelser af Birgit Kirkebæk
Kap. 11. Etik, dømmekraft og dilemmaer i den social- og specialpædagogiske profession af Gitte Riis Hansen
Kap. 12. Psykologiske vidensformer i social- og specialpædagogikken af Mads Thomsen
Kap. 13. Diagnosekulturens betydning for social- og specialpædagogisk arbejde af Anthon Sand Jørgensen
Kap. 14. Forebyggelse og sundhedsfremme af Britta Isaksen
Kap. 15. Resiliensperspektiver i det social- og specialpædagogiske arbejde af Ida Skytte Jakobsen

Klik, køb og læs mere >>

Del 2. Metoder, aktiviteter, æstetik, identitet og fællesskab

Kap. 16. Magt og afmagt i social- og specialpædagogik af Jan T. Frederiksen, Louise Willads, Anne E. Rasmussen og Laila Vetterlain
Kap. 17. Evidens og lovende praksis af Steffen Kaspersen
Kap. 18. Etnicitet og udviklingshæmning som dobbelt minoritet af Vibe Larsen.
Kap. 19. Medborgerskab og myndighed – i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker med udviklingshæmning af Gitte Lyng Rasmussen
Kap. 20. Rehabilitering og recovery af Jan Jaap Rothuizen
Kap. 21. Køn og kategorisering af Anette Erlandson Pedersen
Kap. 22. Pædagogisk arbejde med seksualitet hos voksne med funktionsnedsættelser af Kirsten Kortbek og Janne Jørgensen Lundstrøm
Kap. 23. Æstetik, æstetiske udtryksformer og kultur af Thorbjørn Nyander Poulse
Kap. 24. Arbejde med krop og bevægelse af Lone Wiegaard
Kap. 25. Digital kultur i en social- og specialpædagogisk praksis af Steen Søndergaard

Klik, køb og læs mere >>

Del 3. Relation og kommunikation

Kap. 26. Relationskompetence i social- og specialpædagogisk arbejde af Britta Nørgaard
Kap. 27. Den professionelle samtale i social- og specialpædagogisk arbejde af Susanne Idun Mørch og Tim Vikær Andersen
Kap. 28. Brugerperspektiver i social- og specialpædagogisk arbejde af Anne Mia Steno
Kap. 29. Mentalisering af Marianne Køhler Skov
Kap. 30. Konflikt- og voldsforebyggelse af Bo Hejlskov Elvén

Klik, køb og læs mere >>

Del 4. Samarbejde, organisation og udvikling

Kap. 31. At være en del af en offentlig service organisation – rammer for samarbejde af Steen Juul Hansen
Kap. 32. Ledelse og organisering af social- og specialpædagogik af Klaus Kasper Kofod
Kap. 33. Specialisering og professionalisering – forudsætningen for godt tværprofessionelt samarbejde af Andy Højholdt og Uffe Vester Nielsen
Kap. 34. Samarbejde med pårørende – rolle, respekt og betingelser for tillid af Louise Mathiasen
Kap. 35. Dokumentation af social- og specialpædagogisk arbejde af Margrethe Hjerrild
Kap. 36. Udviklingsarbejde i social- og specialpædagogisk praksis af Thomas Waring Stubben

Om forfatterne

Stikordsregister

Klik, køb og læs mere om bogen “Social- og specialpædagogik” her  >>

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard tilbyder en række byggesten i den professionsfaglige genre, som kan anvendes til udvikling af rammer for det pædagogiske arbejde målrettet det social- og specialpædagogiske felt. Bogen bidrager til at give den studerende og/eller læseren en stor faglighed indenfor pædagogstudiets forskellige former for specialiseringer målrettet praksisarbejdet med mennesker. Bogen, Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard, kan endvidere anvendes til efter- og videreuddannelse af allerede uddannede pædagoger og assistenter.

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard er som nævnt forfattet af hele 18 forfattere og forfatterinder, i bunden af denne artikel er alle undervisere og forskere listet. Bogen er udgivet af Akademisk Forlag og bogen er på 380 sider. ISBN: 9788750051282. Klik, køb og læs mere her >>

Resumé og kapitelinddeling af bogen “Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard”

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard er forfattet til undervisningen på den “nye” pædagoguddannelse. Temaerne i denne bog er alt lige fra etik, mestring, sundhedsfremme, empowerment og recovery, autonomi, stigmatisering og stempling, udsathed og livsbetingelser, etik, inklusion og eksklusion.

Bogen indeholder følgende 16 kapitler i bogens 1. udgave første gang publiceret i 2015 og en nyere udgave er fra 2018:

Kap. 1. Special- og Specialpædagogik – Hvad er det?

Kap. 2. Individualiserende problemforståelser i pædagogisk arbejde.

Kap. 3. Kvalitet i det socialpædagogiske arbejde.

Kap. 4. Empowerment, kritisk teori og aktionsforskning.

Kap. 5. Synet på børn og de socialpædagogiske opgaver – Et historiske blik.

Kap. 6. Inklusion og eksklusion.

Kap. 7. Æstetik og socialpædagogik.

Kap. 8. Social- og specialpædagogisk arbejde med udgangspunkt i målgruppens livsbetingelser.

Kap. 9. “SuperStikkerPatruljen” – Tillid og mistillid som udtryk for kulturel indramning.

Kap. 10. Tilstedeværelsespsykologi og kvalificeret selvbestemmelse – teoretiske afsæt for udviklingen af mestringsevne hos unge med sociale og psykiske vanskeligheder.

Kap. 11. Omsorgs- og handlepligt i forhold til udsatte børn og unge samt voksne med nedsat psykisk funktionsevne.

Kap. 12. Autonomi og mestring – Socialpædagogisk arbejde med voksne udviklingshæmmede i botilbud.

Kap. 13. Det socialpædagogiske arbejde på botilbud med domfældte udviklingshæmmede – rammebetingelser og dilemmaer.

Kap. 14. Sundhedsfremmende pædagogik på specialinstitutioner.

Kap. 15. Psykosocialt arbejde i relationel praksis sammen med mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Kap. 16. Neuropædagogik – Pædagogik med hjernen og med hjertet.

Klik, køb og læs mere om bogen “Social- og specialpædagogik” her >>

.

Fagbøger til specialiseringen på pædagoguddannelsen

Herunder præsenteres en række grundbøger til pædagoguddannelsens tre specialiseringer som er hhv. A. Social- og special pædagogik; B. Dagtilbuds pædagogik og C. Skole og fritids pædagogik. Klik på bøgerne og læs mere.

1. Den blå bog: Social- og specialpædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Holger Kjærgaard >>

2. Den røde bog: Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen, Hans Reitzels forlag, redigeret af Tim Vikær Andersen >>

3. Den lysegrønne bog: Barndomspædagogik i dagtilbud, Akademisk Forlag, redigeret af Daniela Cecchin >>

4. Den lilla bog: Pædagogik i dagtilbud, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

5. Den gule bog: Skole- og fritidspædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Mogens Sørensen >>

6. Den mørkeblå bog: Pædagogik i skole og fritid, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

7. Den blå og lilla bog: Pædagogik mellem skole og fritid, Dafolo forlag, redigeret af Trine Ankerstjerne >>

Bøgerne bidrager til opbygning af fagligheden i de nye uddannelsesspecialiseringer og skabelse af sammenhæng inden for og imellem disse. Derudover kan bøgerne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse af pædagoger, herunder også praktikvejledere i forhold til det fornyede fokus på de pædagogiske institutioners uddannelsesmæssige opgaver.

Klik på forsidefotoet af de enkelte bøger og læs mere.

.

..

..

Grundbøger til pædagoguddannelsen

Her præsenteres en række grundbøger, der er anvendt på forskellige pædagoguddannnelser som pensum, bemærk at der er forskelle rundt omkring  landet, så tjek altid titlerne på dit eget studies pensumliste.

..164. Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed af David Thore Gravesen.

A. Pædagogens grundfaglighed – Grundbog til pædagoguddannelsen, redigeret af Ida Kornerup og Torben Næsby, forlaget Dafolo, 1. ed., ISBN: 9788771607758, Klik, køb og læs mere >>

B. Pædagogik af David Thore Gravesen, forlaget Systime, 1. ed., ISBN: 9788792711977. Klik og læs meget mere om bogen og indholdet lige her >> 

Pædagogik af David Thore Gravesen er en af de mest populære grundbøger på pædagoguddannelsen. Er du studerende på uddannelsen til pædagog og uddannelser med pædagogik som emne, så er denne grundbog en af de mest centrale bøger, som giver et godt overblik og introducerer til et væld af emner indenfor pædagogik. 

C. Køn, seksualitet og mangfoldighed af Steen Baagøe Nielsen og Gitte Riis Hansen, forlaget samfundslitteratur, 1. ed., ISBN: 9788759327715. Klik, køb og læs mere >>

..

Social- og specialpædagogik af Tim Vikær Andersen (red) – Forfatterne

Social- og specialpædagogik er skrevet af et væld af undervisere og forskere, her er listen med de 43 forfattere og forfatterinder til dette værk: Birgit Kirkebæk, Jan Jaap Rothuizen, Niels Rosendal Jensen, Susanne Idun Mørch, Jan Thorhauge Frederiksen, Jørgen Elm Larsen, Vibe Larsen, Lotte Hedegaard-Sørensen, Andy Højholdt, Gitte Riis Hansen, Lone Wiegaard, Steen Juul Hansen, Anthon Sand Jørgensen, Maja Müller, Steen Søndergaard, Ditte Tofteng, Marianne Køhler Skov, Klaus Kasper Kofod, Kirsten Kortbek, Janne Jørgensen, Britta Nørgaard, Ida Skytte Jakobsen, Britta Isaksen, Pernille Lykke Dalmar, Tim Vikær Andersen, Bodil Høyer Damsgaard, Gundi Schrötter Johannsen, Mette Bladt, Mads Thomsen, Steffen Kaspersen, Gitte Lyng Rasmussen, Anette Erlandson Pedersen, Thorbjørn Nyander Poulsen, Anne Mia Steno, Bo Hejlskov Elvén, Louise Mathiasen, Margrethe Hjerrild, Thomas Waring Stubben, Hanne Meyer-Johansen, Louise Willads, Anne Elisabeth Rasmussen, Laila Vetterlain og Uffe Vester.

God læselyst 🙂

Social- og specialpædagogik af Holger Kjærgaard (red) – Forfatterne

Social- og specialpædagogik er skrevet af et væld af undervisere og forskere, her er listen med de 18 forfattere og forfatterinder til dette værk: Anni Mortensen, Britta Dumstrei, Holger Kjærgaard, Simon Sejer Nielsen, Ullrick Zetler, John Andersen, Inge M. Bryderup, Bennye D. Austring, Janne Hedegaard Hansen, Mikkel Boje Smidt, Kevin Anthony Perry, Marleen Stefansen, Trine Schultz, Mie Engen, Mette Rømer, Ditte Marie From, Pernille Jensen og Line Top Abildtrup.

God læselyst 🙂