Pædagogik mellem skole og fritid – grundbog til pædagoguddannelsen redigeret af Trine Ankerstjerne. Denne grundbog i pædagogik giver en grundig indføring i de mange faglige elementer, som det skole- og fritidspædagogiske praksisfelt indeholder. Temaerne giver rammen så de studerende lettere forstår de vilkår og betingelser, der er for den opvækst, som børn og unge i dag befinder sig i og handler ud fra. Klik, køb og læs mere >>

Pædagogik mellem skole og fritid – grundbog til pædagoguddannelsen redigeret af Trine Ankerstjerne. Dette er grundbogen til pædagoguddannelsens specialeretning/specialisering i skole- og fritidspædagogik. Bogen hjælper de studerende til at forstå de kompetencemål, der er opstillet for pædagoguddannelsen.
Grundbogen er opdelt i 4 sektioner, som forholder til specialiseringens emner og områder: 1 Del: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse, 2 Del: Identitet, fællesskab, relationer og inklusion , 3. Del: Udviklings- og læringsrum og 4 Del: Samarbejde og udvikling. Hver af de fire dele er opbygget af 4 kapitler, der gennemgår de mange fagelementer som praksisfeltet rent pædagogisk indeholder indenfor “skole og fritid”. Bogen giver de studerende en dyb indsigt i både teori og praksis, som gør at de får en god forståelse for teorien i praksis og omvendt. 
Bogen er på 280 sider og er udgivet af forlaget Dafolo. ISBN nummeret er: 9788771606867. Klik, køb og læs mere >>

Pædagogik mellem skole og fritid – grundbog til pædagoguddannelsen redigeret af Trine Ankerstjerne

Grundbogen: Pædagogik mellem skole og fritid – grundbog til pædagoguddannelsen redigeret af Trine Ankerstjerne. Bogen er skrevet af forfattere, der alle har rod i forsknings- og udviklingsrelaterede opgaver og undervisning på det pædagogiske område. Mange af forfatterne arbejder sammen færdiguddannede pædagoger. Mens andre underviser studerende på pædagoguddannelsen. Til denne udgivelse hører en omfattende mængde digitale redskaber, der giver den studerende mulighed for at følge pointer og problemstillinger, som de mange kapitler introducerer. Mere om dette i selve bogen.

Fagbøger til specialiseringen på pædagoguddannelsen og til selve pædagoguddannelsen

Herunder præsenteres en række grundbøger til pædagoguddannelsens tre specialiseringer som er hhv. A. Social- og special pædagogik; B. Dagtilbuds pædagogik og C. Skole og fritids pædagogik. Klik på bøgerne og læs mere. I næste afsnit har vi listet en række bøger til grundorløbet på pædagoguddannelsen.

1. Den blå bog: Social- og specialpædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Holger Kjærgaard >>

2. Den røde bog: Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen, Hans Reitzels forlag, redigeret af Tim Vikær Andersen >>

3. Den lysegrønne bog: Barndomspædagogik i dagtilbud, Akademisk Forlag, redigeret af Daniela Cecchin >>

4. Den lilla bog: Pædagogik i dagtilbud, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

5. Den gule bog: Skole- og fritidspædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Mogens Sørensen >>

6. Den mørkeblå bog: Pædagogik i skole og fritid, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

7. Den blå og lilla bog: Pædagogik mellem skole og fritid – grundbog til pædagoguddannelsen redigeret af Trine Ankerstjerne >>

Bøgerne bidrager til opbygning af fagligheden i de nye uddannelsesspecialiseringer og skabelse af sammenhæng inden for og imellem disse. Derudover kan bøgerne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse af pædagoger, herunder også praktikvejledere i forhold til det fornyede fokus på de pædagogiske institutioners uddannelsesmæssige opgaver.

Klik på forsidefotoet af de enkelte bøger og læs mere.

.

..

..

Grundbøger til pædagoguddannelsen

Her præsenteres en række grundbøger, der er anvendt på forskellige pædagoguddannnelser som pensum, bemærk at der er forskelle rundt omkring  landet, så tjek altid titlerne på dit eget studies pensumliste.

..164. Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed af David Thore Gravesen.

A. Pædagogens grundfaglighed – Grundbog til pædagoguddannelsen, redigeret af Ida Kornerup og Torben Næsby, forlaget Dafolo, 1. ed., ISBN: 9788771607758, Klik, køb og læs mere >>

B. Pædagogik af David Thore Gravesen, forlaget Systime, 1. ed., ISBN: 9788792711977. Klik og læs meget mere om bogen og indholdet lige her >> 

C. Køn, seksualitet og mangfoldighed af Steen Baagøe Nielsen og Gitte Riis Hansen, forlaget samfundslitteratur, 1. ed., ISBN: 9788759327715. Klik, køb og læs mere >>

.

Læs også om denne pædagogiske bog “Uden skældud”

Skole uden skældud af Erik Sigsgaard, Louise Klinge & Mette Thor Jørgensen
Du får en god velskrevet bog med den nye pædagogiske metode, der arbejder med læring uden skældud. 

Klik her og læs vores omtale af bogen >>