Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen er 5’te udgave. Bogen giver god hjælp til at skrive opgaver på en lang række af uddannnelser. Bogen er absolut uundværlig til at forstå og opklare de mange krav, og beskrivelser du møder i opgaveformuleringer under dit studie. Du får hjælp til at skrive opgaver både i gymnasiet, på handelsskoler, akademier, erhversskoler, mellemlange- og videregående uddannelser såsom professionshøjskoler og universitet. Bogen er skrevet af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, og bogen er en absolut uddannelsesmæssig bestseller. Klik, køb og læs mere her >>

Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen er en af de få såkaldte bestsellere i den litterære genre, og det er der en rigtig god grund til. Det kan være svært at få struktureret sine opgaver korrekt, når man læser på en uddannelse. Hvordan skal en problemformulering formuleres? Hvordan skal ens opgave disponeres og struktureres? Hvad er forskellen på en diskussion og et analyseafsnit? Hvordan skriver man en litteraturhenvisning til en online reference som er en pdf-fil ol.lign. Det er et par af de eksempler, som alle studerende møder på forskellige former for uddannelser, hvor der skal afleveres skriftlige opgaver.

Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen har mere end 20 år bag sig siden første udgivelse. Bogen er skrevet til både de korte uddannelser, men også de lange uddannelser, som alt lige fra businessakademiuddannelser- til biologistuderende, ingeniører, pædagogstuderende, IT-, uddannelsen til sygeplejerske, ernærings- og sundhedsstuderende og et væld af øvrige uddannelser.

Jeg har selv arbejdet på uddannelsesinstitutionen Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol og tidligere Suhrs), og her anvendes “Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen” af studerende. Jeg har selv oplevet, at studerende  er meget glade for det gode opslagsværk, når de skal strukturere og sammensætte den gode opgave. Husk på, at for at opnå den gode karakter, så er det vigtigt at din opgave er disponeret og struktureret korrekt. Dernæst er det væsentligt at dine resultatafsnit, analyseafsnit og diskussion samt konklusion er struktureret korrekt. Din konklusion bør også besvare den gode problemformulering.

Dertil er det væsentligt at de små tekniske detaljer, såsom indholdsfortegnelse, afgrænsning, præcisering, problemformulering er korrekt sat op. Introduktion, resumé, perspektivering mm. bør også indholdsmæssigt indeholde det korrekte indhold.

Formålet med en god opgaveaflevering er at give læseren (lærer, censor og evt. arbejdsgivere/praktikværter) et godt indtryk af din analytiske sans og dine skrivetekniske færdigheder. Alt dette kan bogen “Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen “, hjælpe dig med at blive god til.

Bogen “den gode opgave er udgivet af forlaget Samfundslitteratur og 5’te udgave er på 432 sider. Klik, køb og læs mere her >>

Bogen: Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen

Da bogen “Den gode opgave” er ude i 5’te udgave, så kan vi fortælle at de to hovedforfattere er kommet i godt selskab med hele 5 nye medforfattere. De mange nye forfattere krydre bogen “Den gode opgave” med væsentlige elementer fra hver deres ekspertiseområde. Du får blandt andet et kapitel om videnskabsteori, som illustrerer, hvordan man skriver videnskabsteoretisk. Dernæst havde litteratursøgning også brug for en opdatering i vores digitale tidsalder, så der er kommet et nyt kapitel om litteratur- og informationssøgning.

“Den gode opgave” præsenterer skriveprocessor, problemformulering fra emne til fokus. Du får også svar på et væld af spørgsmål om skrivning, litteratursøgning, læsning og notatteknik, referencer, litteratur og kildeangivelse, emperi, teori og metoder i en opgave. Der er gode råd om hvordan du bør disponere et projekt og en opgave. Dernæst får du et kapitel om vejledning og ejerskab. Klik, køb og læs mere her >>

Bogen er perfekt, hvis du lige er startet på en samt, hvis du har behov for assistanse til dine opgaver. Bogen matcher uddannelser som erhvervsuddannelser, gymnasier, akademiuddannelser, mellemlange uddannelser samt videregående uddannelser. Der får du nemlig behov for de basale metoder indenfor opgaveskrivning. Bogen giver også et solidt indblik i det væld af måder en opgave kan struktureres og skrives på. Bogen “Den gode opgave” er derfor være en god bog for dig, der skal i gang med at skrive “Den gode opgave”.

Klik her og se den detaljeret indholdsfortegnelse >>

Hvordan skriver man en god litteraturliste? Den gode opgave

Litteraturlister er altid et emne som studerende kæmper med, skal den nummereres eller angives i alfabetisk rækkefølge? Hvordan skal man angive en personlig reference efter et interview? Hvordan skal man angive en litterær kilde fra en hjemmeside? Bogen præsenterer forskellige reference-standarder. Opbygning af litteraturlister til eksempelvis personlige referencer og litteratur af den ene og den anden art skrives forskelligt, betinget af hvilke type af kilder og information, der er tale om. “Den gode opgave” præsenterer, hvordan forskellige former for kilder bør angives og skrives i en litteraturliste. Klik, køb og læs mere her >>

Pensum – Den gode opgave

Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen er pensum på stribevis af uddannelser. Det er en fantastisk opslagsbog, og du kan anvende den igen og igen. Du kan få brug for et opslag selv efter studiet er afsluttet. For man er ikke nødvendigvis færdig med at skrive, når uddannelsen er afsluttet. Jeg synes det er en “Must have” bog. Den er fantastisk til at have stående derhjemme i reolen også efter dit studie er afsluttet. Klik, køb og læs mere her >>

Herunder præsenteres den seneste video, som dog blev udgivet sammen med 4 ed. for en årrække siden, men indholdet er stadig relevant og er med i 5’te udgave.

Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen anvendes både på gymnasieuddannelser, samt på mellemlange og lange videregående uddannelser. Bogen er som vi allerede har afsløret unik. Du kan finde svar på de mange spørgsmål du måtte have, når du skal løse forskellige former for opgaver uanset, hvilken form for uddannelse du er på. Se en gennemgang og en præsentation af fagbogen og bestselleren “Den gode opgave” herunder. Bogen “Den gode opgave” er forfattet af hhv. Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen.

Klik, køb og læs mere her >>
.
Klik, køb og læs mere her >>