Ernæring – Hånden på hjertet er designet af de mange faglærer og herunder af redaktøren Kia Halschou-Jensen. Bogen er en fagbog til uddannelsen af sygeplejersker. Fagfolk som sygeplejersker og andre folk, der arbejder med mennesker på hospitalet eller i forskellige former for pleje, har behov for at kende vigtigheden af en god ernæring i forhold til de patienter, der er indlagt på hospitalet og som efterses af en sygeplejerske. Bogen kan også anvendes i forhold til pleje af mennesker, som er i pleje på forskellige institutioner rundt omkring i landet samt hjemme i privaten.

Ernæring – Hånden på hjertet er forfattet af fagpersoner indenfor sygeplejefaget og forskningen indenfor sygeplejefeltet: Mette Borre, Astrid Marie Lauridsen, Mette Holst, Bente Martinsen, Mette Elisabeth Nielsen, Trine Vase Bendtsen, Mette K.F. Iversen, Gitte Sylvester Jensen, Malene Beck, Tina Beermann.

Bogen “Ernæring – Hånden på hjertet” illustrerer, at den daglige kost har stor en effekt på hele vores liv. Dertil er det vigtigt for den enkelte ansatte, at vide rigtig meget om korrekt ernæring, når man som sygeplejersker arbejder med mennesker, der har specielle behov under en indæggelse på sygehuset for at disse mennesker kan opnå en korrekt diæt. Du får i denne bog en grundlæggende ernæringslære om kostvaner, næringsstoffer samt specifik klinisk ernæring i forhold til patienter med specifikke sygdomme, ernæringsbehov og behov for god sygepleje i praksis.

Bogen “Ernæring – Hånden på hjertet” er skrevet til sygeplejerskestuderende, men bogen “Ernæring – Hånden på hjertet” kan også anvendes af andre faggrupper, der beskæftiger sig med ernærings- og sundhedsvidenskab. 

Bogen “Ernæring – Hånden på hjertet” er udgivet af forlaget Munksgaard og er på 279 sider. Klik, læs mere og køb om bogen her >>

.

Ernæring – Hånden på hjertet af redaktør Pia Wehner og Martin Toft

Den nyeste udgave har en ny kapitelstruktur, som tilgodeser de mange arbejdsgange på uddannelserne rundt omkring i landet. På disse uddannelserne som sygeplejerske giver det god mening at bogen starter med basal viden om ernæring. Derefter bygges der ovenpå med viden, der er mere praksisorienteret samt viden om klinisk ernæring. De sidste kapitler i bogen “Ernæring – Hånden på hjertet” har fokus på ernæring i forhold til både sygdomme og livsstil.

Bogen “Ernæring – Hånden på hjertet” vender også de mange psykosociale, kulturelle og æstetiske faktorer, der har indflydelse på indtag af vores mad og måltider. Faktorer som alle, efter vores vurdering her på Bøger.org, kan påvirke om vi som individer indtager den korrekte føde positivt, men disse faktorer kan også have en negativ indvirkning på det konkrete fødeindtag, og derfor er det vigtigt, at man som sygeplejerske eller anden fagperson i den danske plejesektor har grundigt indblik og kendskab i mange af disse faktorer. Klik, læs mere og køb om bogen

Bogen “Ernæring – Hånden på hjertet”, introducerer også sine læsere til kostens specifikke og store betydning for menneskers sundhed. Bogen er en fagbog skrevet af et væld af kompetente mennesker med stor erfaring både i praksis og forskningsmæssigt. Alt i alt en spændende og letlæselig bog. 

Øvrige bøger til sygeplejerskeuddannelsen – se her

Udover bogen om “Ernæring” som præsenteres ovenfor, så er der flere bøger som kan være på netop din pensumliste på sygeplejerskeuddannelsen, se med herunder: