Sensorisk teori, metoder og øvelser af Michael René præsenterer videnskaben bag de menneskelige sanser. Menneskets evne til at bedømme ingredienser, fødevarer og måltider gennemgås med masser af konkrete eksempler. Klik, køb og læs mere >>

Sensorisk teori, metoder og øvelser af Michael René illustrerer videnskaben bag sanser, tærskelværdier, temperatur, køn og alders indflydelse på sansning, supertasters, ordinære tasters og nerverespons. Der gennemgås relationer mellem sanser og fødevarer samt en lang række sanseindtryk og sensoriske beskrivelser af fødevarer samlet i et leksikon med smagsprofiler på 60 fødevarer. Dertil skitseres og diskuteres det komplekse begreb om ”kvalitet” for at illustrere de mange variable, der spiller ind på valg af fødevarer. 

Metodisk gennemgås der valg af dommere, bedømmelse, fysiske rammer og design til sensoriske forsøg. Der præsenteres sensoriske metoder til bedømmelse af fødevarer, ingredienser og måltider som profilering og QDA-test og affektive hedoniske forbrugertest. Dertil gennemgås skalering af spørgsmål, diskriminative test som parvise sammenligninger, duo-trio test og triangeltest. Sidst men ikke mindst præsenteres CATA-analyser og napping test (projective mapping). Klik, køb og læs mere >>

Statistisk præsenteres de mange metoder med beregningseksempler og analyser. Teknisk gennemgås middelværdi, standardafvigelse, variationskoefficient, varians, One-sample og U-Parret test, variansanalyse (Anova). Samt binomialfordeling, binomialkoefficient, PCA-analyse, P-værdi, signifikansniveau, alfaværdi, test- og tabelværdi.

Bogen er målrettet undervisning på erhvervsuddannelser, bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser, der arbejder med fødevarevidenskab, kvalitetskontrol og produktudvikling af mad. Derudover er der masser af teori til kokkeuddannelsen og den resterende befolkning, der interesserer sig for madkundskab.

Forsøgsmæssigt er der 7 sensoriske forsøg til de studerende, der omhandler: introduktion til laboratoriet og fremstilling af opløsninger. Der præsenteres forsøg med identifikation og rangordning af de fem grundsmage, udvikling af deskriptorer og sensorisk profilering af fødevarer, ingredienser og måltider. Der gennemgås forsøg med affektiv hedonisk test, parvis sammenligning og triangeltest.

Sensorisk teori, metoder og øvelser af Michael René er på 306 sider med 7 øvelser og 5 kapitler med sensorisk teori, metoder og øvelser. Den er udgivet af Polyteknisk Forlag, isbn: 978-87-502-1132-7. Klik, køb og læs mere >>

.


.

Sensorisk teori, metoder og øvelser – Linjeskalaer til print og regneark

Skal du selv lave smagstest og har du evt. købt Sensorisk teori, metoder og øvelser af Michael René om netop sensorisk teori, metoder og øvelser? Så kan du downloade den klassiske 15 cm linjeskala til profileringsanalyser af produkter her: Sensoriske linjeskalaer for to prøver af Michael René

Du kan også se og anvende et af de analyseark til de indledende beregninger, der er klargjort til Excel til fri download her. A er det lille regneark og B er det store regneark. Dertil er der adderet to helt store regneark med endnu flere muligheder som ark C og D.

A. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 3 dommere og 9 deskriptorer af Michael René

B. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 10 dommere og 13 deskriptorer af Michael René

C. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 23 dommere og 6 deskriptorer af Michael René

D. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 30 dommere og 13 deskriptorer af Michael René

E. Sensorisk profilering af 3 produkter/prøver, 30 dommere og 13 deskriptorer af Michael René

.

Klik og se bagsiden her >>

.

Om forfatteren Michael René

Michael René er forfatter, ingeniør, levnedsmiddelkandidat og underviser som lektor i statistik, sensoriske metoder og analyser af fødevarer, ingredienser og måltider samt fødevarekvalitet. Michael René har undervist i sensorik, statistik og fødevarekemi siden 2006.

Han arbejder for den danske presse på Tv, i radio og den trykte presse som fødevareekspert. Han har siden 2003 smagstestet og evalueret over 1000 fødevarer, ingredienser og måltider, hvilket giver et dybt indblik i produkters naturlige variationer og egenskaber på det danske marked.

Se flere bøger af Michael René her >>