Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard er en fagbog til specialiseringen på pædagoguddannelsen. Social- og specialpædagogik skitserer emner som sundhedsfremme, etik, inklusion, eksklusion, udsathed, livsbetingelser, stigmatisering og stempling, der er beskrevet og skitseret af hele 18 forfattere og forfatterinder fordelt i 16 enestående kapitler. Klik, køb og læs mere her >>

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard tilbyder en række byggesten i den professionsfaglige genre, som kan anvendes til udvikling af rammer for det pædagogiske arbejde målrettet det social- og specialpædagogiske felt. Bogen bidrager til at give den studerende og/eller læseren en stor faglighed indenfor pædagogstudiets forskellige former for specialiseringer målrettet praksisarbejdet med mennesker. Bogen, Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard, kan endvidere anvendes til efter- og videreuddannelse af allerede uddannede pædagoger og assistenter.

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard er som nævnt forfattet af hele 18 forfattere og forfatterinder, i bunden af denne artikel er alle undervisere og forskere listet. Bogen er udgivet af Akademisk Forlag og bogen er på 332 sider. Klik, køb og læs mere her >>

.

Resumé og kapitelinddeling af bogen “Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard”

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard er forfattet til undervisningen på den “nye” pædagoguddannelse. Temaerne i denne bog er alt lige fra etik, mestring, sundhedsfremme, empowerment og recovery, autonomi, stigmatisering og stempling, udsathed og livsbetingelser, etik, inklusion og eksklusion.

Bogen indeholder følgende 16 kapitler i bogens 1. udgave første gang publiceret i 2015 og 2. udgave er fra 2018:

Kap. 1. Special- og Specialpædagogik – Hvad er det?

Kap. 2. Individualiserende problemforståelser i pædagogisk arbejde.

Kap. 3. Kvalitet i det socialpædagogiske arbejde.

Kap. 4. Empowerment, kritisk teori og aktionsforskning.

Kap. 5. Synet på børn og de socialpædagogiske opgaver – Et historiske blik.

Kap. 6. Inklusion og eksklusion.

Kap. 7. Æstetik og socialpædagogik.

Kap. 8. Social- og specialpædagogisk arbejde med udgangspunkt i målgruppens livsbetingelser.

Kap. 9. “SuperStikkerPatruljen” – Tillid og mistillid som udtryk for kulturel indramning.

Kap. 10. Tilstedeværelsespsykologi og kvalificeret selvbestemmelse – teoretiske afsæt for udviklingen af mestringsevne hos unge med sociale og psykiske vanskeligheder.

Kap. 11. Omsorgs- og handlepligt i forhold til udsatte børn og unge samt voksne med nedsat psykisk funktionsevne.

Kap. 12. Autonomi og mestring – Socialpædagogisk arbejde med voksne udviklingshæmmede i botilbud.

Kap. 13. Det socialpædagogiske arbejde på botilbud med domfældte udviklingshæmmede – rammebetingelser og dilemmaer.

Kap. 14. Sundhedsfremmende pædagogik på specialinstitutioner.

Kap. 15. Psykosocialt arbejde i relationel praksis sammen med mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Kap. 16. Neuropædagogik – Pædagogik med hjernen og med hjertet.

Klik, køb og læs mere om bogen “Social- og specialpædagogik” her >>

.

Fagbøger til specialiseringen på pædagoguddannelsen

Herunder præsenteres seks grundbøger til pædagoguddannelsens tre specialiseringer som er hhv. A. Social- og special pædagogik; B. Dagtilbuds pædagogik og C. Skole og fritids pædagogik. Klik på bøgerne og læs mere.

1. Den blå bog: Social- og specialpædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Holger Kjærgaard >>

2. Den røde bog: Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen, Hans Reitzels forlag, redigeret af Tim Vikær Andersen >>

3. Den lysegrønne bog: Barndomspædagogik i dagtilbud, Akademisk Forlag, redigeret af Daniela Cecchin >>

4. Den lilla bog: Pædagogik i dagtilbud, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

5. Den gule bog: Skole- og fritidspædagogik, Akademisk Forlag, redigeret af Mogens Sørensen >>

6. Den mørkeblå bog: Pædagogik i skole og fritid, Hans Reitzels Forlag, redigeret af David Thore Gravesen >>

7. Den blå og lilla bog: Pædagogik mellem skole og fritid, Dafolo forlag, redigeret af Trine Ankerstjerne >>

Bøgerne bidrager til opbygning af fagligheden i de nye uddannelsesspecialiseringer og skabelse af sammenhæng inden for og imellem disse. Derudover kan bøgerne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse af pædagoger, herunder også praktikvejledere i forhold til det fornyede fokus på de pædagogiske institutioners uddannelsesmæssige opgaver.

Klik på forsidefotoet af de enkelte bøger og læs mere.

.

..

..

Pædagogik af David Thore Gravesen er en af de mest populære grundbøger på pædagoguddannelsen. Er du studerende på uddannelsen til pædagog og uddannelser med pædagogik som emne, så er denne grundbog en af de mest centrale bøger, som giver et godt overblik og introducerer til et væld af emner indenfor pædagogik. Klik, køb og læs mere her >> 

164. Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed af David Thore Gravesen

Pædagogik af David Thore GravesenKlik, køb og læs mere her >> 

..

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard – Forfatterne

Social- og specialpædagogik er skrevet af et væld af undervisere og forskere, her er listen med de 18 forfattere og forfatterinder til dette værk: Anni Mortensen, Britta Dumstrei, Holger Kjærgaard, Simon Sejer Nielsen, Ullrick Zetler, John Andersen, Inge M. Bryderup, Bennye D. Austring, Janne Hedegaard Hansen, Mikkel Boje Smidt, Kevin Anthony Perry, Marleen Stefansen, Trine Schultz, Mie Engen, Mette Rømer, Ditte Marie From, Pernille Jensen og Line Top Abildtrup.

God læselyst 🙂