Robuste børn af Per Schultz Jørgensen er en bog, der er lærerig og en bog, der giver dig en god forståelse for de situationer, som dine børn eller andres børn lander i. Det er også en bog med metoder til at gøre vores børn mere robuste samt en bog, der kan styrke de korrekte metoder, som du måske allerede anvender bevidst eller ubevidst til at give dit barn en større grad af robusthed gennem livet. Klik, køb og læs mere her >>

Robuste børn af Per Schultz Jørgensen, har undertitlen “Giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv”, og det er netop forfatterens mål og bogens fokus. Der er mange børn, der kan klare mange ting, men det kniber med fokus, overskud, selvkontrol samt deres egen forståelse af deres egen rolle i et fællesskab med andre. Dette er meget forståeligt for det er betinget af mange faktorer, og er derfor naturligt komplekst for børn. Fokus, overskud, selvkontrol og selvforståelse har med robusthed at gøre og Per Schultz Jørgensen forklarer at robusthed bør læres i barndommen, da robuste  karaktertræk er vigtig, når barnet bliver ældre, ung og voksen – specielt, når barnet skal til at forme sit eget liv og forme sine egne holdninger for her kræves robusthed.

I bogen og bestselleren Robuste børn af Per Schultz Jørgensen præsenterer og undersøger han mange forskellige pædagogiske og psykologiske dele af begrebet robusthed. Dette gøres med stor indsigt og specifikke eksempler. Dertil suppleres det teoretiske grundlag med konkrete metoder, som kan hjælpe til at udvikle børnene til at blive mere robuste i deres hverdag i børnehaven, i skolen og hos familien. Bogen og metoderne er både for de udfordrede børn, der kæmper med livet, men også en bog for de stærke børn, der har det godt i børnehaven, i skolen og derhjemme.

Robuste børn af Per Schultz Jørgensen er udgivet af “Kristeligt dagblads forlag” og bogen er på 218 sider. Klik, køb og læs mere her >>

..

Robuste børn af Per Schultz Jørgensen

Børn trives bedst, når de har det godt, og når de kan takle de svære situationer i hverdagen med et vist overskud. Dette giver dem mulighed for at godt igennem et nederlag. For at styrke dette bedst muligt, så skal pædagoger, lærere og forældre turde udfordre og motivere børnene til at bevæge sig lidt længere, end det de selv troede var muligt. Dertil bør børnene hjælpes til at kunne rumme både de svære, men også de sårbare følelser. Det skal understreges at Per Schultz Jørgensen ikke ser “Robusthed”, som det modsatte af sårbarhed, tværtimod. Disse to behøver ikke at være modsatrettede. Robuste børn af Per Schultz Jørgensen. Klik, køb og læs mere her >>

.

Robuste børn af Per Schultz Jørgensen – Om forfatteren

Per Schultz Jørgensen er uddannet psykolog, dr.phil. samt professor i socialpsykologi. Per er en af Danmarks mest erfarne forskere i emner om familieliv og børnepsykologi. Per har desuden gennem årtier assisteret og hjulpet pædagoger, forældre og politikere til at opnå en bedre forståelse af børns trivsel og vilkår. Per Schultz Jørgensen var medlem af børnerådet i perioden 1993 til 2001 og siden blev han formand for børnerådet. I 2015 modtog Per Schultz Jørgensen UNICEF’s Pris for sit store og mangeårige arbejde. Per Schultz Jørgensen er forfatter til mange artikler og bøger, som eks. den bog vi beskriver og omtaler her om “Robuste Børn” (2017). Dertil er han forfatter til bøger som “Styrk dit barns karakter” (2014) og “Broen til det andet menneske” (2016).

Herunder er et lille indblik i nogle af de emner og fortællinger som Per Schultz Jørgensen præsenterer i denne video om karakterdannelse. Denne video er lavet til Tåsingeskolen. Kig med her og hør  Per fortælle:

.