Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk” er skrevet af Steinar Kvale og Svend Brinkmann og det er en grundbog om kvalitative interviews. Bogen sætter læseren og den studerende ind i de væsentligste værktøjer indenfor disciplinen “interview”. Den studerende og læseren kan anvende denne bog til at blive klogere på, hvordan man konkret indsamler emperi, og hvilke metoder man kan anvende til at belyse problematikker i små undersøgelser, samt større opgaver og forskningsmæssige studier. Interview er en grundbog som alle kan anvende både som studerende men også i et væld af job. Klik, læs mere og køb denne bog >>

107. Interview - det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale & Svend BrinkmannInterview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk er 3. udgave af bogen skrevet af Steinar Kvale og Svend Brinkmann.

Bogen giver læserne og de studerende en god og omfattende samt praktisk indsigt i det væld af faktorer, der bidrager til opnåelse af  et vellykket interview. Bogen giver dig som læser en rejse gennem landskabet af forskning indenfor interviews, og bogen søger at give svar på forskningens mange former for ”hvordan” og ”hvorfor”.

Bogen “Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann beskriver de muligheder den studerende, forskere og andre læsere kan følge for at nå deres undersøgelsesmål eller deres mål med den forskning de nu en gang er i færd med at designe.

Bogen er udgivet af forlaget Hans Reitzel og 3. ed. 2015 er på 440 sider. Klik, læs mere og køb denne bog >>

.

Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk

Bogen “Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk” gør, i denne opdaterede 3. udgave, rede for de mange nye udviklingstendenser indenfor de kvalitative forskningsinterview og bogen udvider sit fokus på de praktiske, epistemologiske og etiske spørgsmål, der er forbundet med interviews. Dertil bevarer bogen den flydende tekstmæssige stil og bogen er opbygget logisk.

Svend Brinkmann skriver i bogens forord: ’Jeg håber, at jeg har fundet en balance mellem respekten for veldokumenterede former for udøvelse af interviewhåndværket på den ene side og innovationer – ja, provokationer – på den anden’.

Dette spørgsmål  besvarer Jon Wergin fra Antioch University: ”Jeg sætter stor pris [på denne bog] fordi den artikulerer den filosofiske og metodologiske tilgang til validitet i kvalitativ interviewforskning som ingen anden tekst“.

Jean Richey fra University of Alaska, Fairbanks supplerer: “Vi betragter den som vores metodebibel inden for kvalitativ metode”.

Har du lyst til selv at udforske denne bogs muligheder, så klik, læs mere og køb denne bog >>

Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Steinar Kvale var en Norsk professor i pædagogisk psykologi, dertil så var leder for centret for kvalitativ metodeudvikling ved Psykologisk Institut på Århus Universitet. Steinar Kvale levede fra 5. feb. 1938 og døde d. 12. mar. 2008. Et af hans aller største værker blandt studerende var netop bogen om kvalitative interviews, som vi omtale her.

Svend Brinkmann er født i 1975 og arbejder som professor i psykologi på Ålborg Universitet. Derudover er han debattør  og medforfatter til bogen sammen med Steinar Kvale om det kvalitative forskningsinterview, som omtales ovenfor. Foruden den bog, så er Svend Brinkmann også forfatteren bag de tre bestsellere 1. Stå Fast – Et opgør med tidens udviklingstvang (2014); 2. Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden (2016) og 3. Gå glip af Svend Brinkmann – om begrænsningens kunst i en grænseløs tid (2017).

Vi er det liv vi lever af Svend Brinkmann er en tankevækkende bog om en 90-årigs spændende livshistorie og Svend Brinkmanns reflekterede perspektiv på skæbnebegrebets relevans i dag i vor tid.

Klik og læs mere om bogen i vores artikel >>

.

Stå fast af Svend Brinkmann

Vi har også omtalt denne bog, som er Svend Brinkmanns bog fra 2014.

Klik og læs mere om bogen her >>

Ståsteder af Svend Brinkmann

Ståsteder er bog nr. 2 i serien af bøger fra Svend Brinkmann fra år 2016.

Klik og læs mere om denne bog i vores omtale her >>

Gå glip af Svend Brinkmann

Bog nr. 3. i serien fra Svend Brinkmann hedder “Gå glip”

Klik og læs mere om bog nr. 3 fra 2017 her >>