Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld er en meget interessant bog skrevet af historiker Carl-Johan Bryld. Han tillægger de sidste 500 års verdenshistorie et nyt perspektiv, og det er bestemt interessant læsning. Klik, køb og læs mere >>

Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld har fokus på tre store civilisationer, der har været bestemmende for den globale udvikling. Carl-Johan Bryld  præsenterer 1. Den vestlige kristne civilisation, 2. Den mellemøstlige islamiske civilisation og 3. Den kinesiske civilisation. Bogen skitserer interaktion og samspillet mellem disse tre civilisationer samt den historiske baggrund for de mange problemstillinger, der er fundamentet til at forstå verden i dag.

Der gennemgås spørgsmål som A. “Hvorfor og hvordan den vestlige civilisations store dominans blev etableret“? B. “Er civilisationen i forfald eller er den ved at skifte karakter“? C. “Hvorfor landte den islamiske civilisation i en århundredlang tilbagegang? Hvordan forklarer man den islamiske krise i dag”? D. “Hvorfor gik det årtusindgamle kinesiske kejserrige under, og hvordan er det lykkedes Kina at genopfinde sig selv som en politisk og økonomisk stormagt“?

Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld indeholder også en lang række geografiske kort og et væld af flotte illustrationer.

Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld er udgivet af forlaget Filo. Bogen er på 312 sider. Klik, køb og læs mere >>

Anmeldelse af Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld

Bøger.org giver Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld 5 ud af 5 stjerner for et meget lærerigt og beundringsværdigt værk. Bogen gennemgår 500 år på 312 sider, og der er et væld af historiske referencer og fortællinger. Bogen er enormt interessant og formår, at give et bredt sammenligneligt historisk indblik samt overblik af de tre rigers udviklingshistorie i hhv. Europa, Kina og Mellemøsten/Osmannerriget gennem 500 år.

Herunder er et kort resumé af nogle af de mange fortællinger fra de 500 års historie fra Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld.

Bogen starter med en fin spiselig introduktion til de tre civilisationers ligheder, forskelle og indbyrdes kendskab. Dernæst følger en grundigere indføring i den kinesiske historie, historien om islam og Osmannerriget samt historien om de kristne i Europa.
Dernæst præsenteres Europas heterogene magtpositioner og den hårde reformation og omvælting i perioden fra 1500 til 1700-tallet. Dertil skitseres udviklingen kortfattet i Osmannerriget og i Kina.

Så følger nationalismen og imperialismen i Europa fra år 1700 til 1914, hvor videnskaben og industrien ændrer hverdagen markant for alle borgere. Dels med forskning og en bedre forståelse af mikrobiologi, hvilket er væsentligt for at kunne forebygge sygdomme samt udvikle medicin. Men også i forhold til den teknologiske forskning og udvikling, der sikrer vækst. Foruden historien i Europa, så præsenteres historien om Kina og Europas indtog i Kina og etablering af handelsveje samt borgerkrige i Kina. Sidst men ikke mindst præsenteres historien om osmannerrigets handel og kampe med Europa.

Så følger et indblik i verdenskrigene fra år 1914 til 1949, hvor Europa var en central del, her fortælles også om Osmanerrigets forfald. På den anden side af jorden fortælles beretningen om Kinas krigserklæring mod Tyskland i første verdenskrig, som dog ikke udmøntede sig i egentlige angreb. Der fortælles også historien om, hvordan Kina ikke havde den store stemme i fredsforhandlingerne i Paris fra 1918 til1920, da de ikke havde et enevælde. Først i 1928 lykkes det Jiang Jieshi at samle Kina igen. Senere følger Japans krig og indtog i Kina, hvilket kulminerer, da Japan erklærer krig mod USA . Det hele ender i 1949, hvor Mao kunne udråbe Folkerepublikken Kina fra “Den Himmelske Freds Plads” i Beijing, og det kommunistiske Kina var etableret.

I den sidste del af bogen præsenteres globaliseringen i perioden 1950 til 2017, herunder den kolde krig mellem USA og Rusland, kommunismens og østblokkens fald, oprettelse af den Europæiske Union, kapitalismens vækst og fald i Europa. Islams verden, modernisering, modernitet og islamisme  samt en enorm befolkningsvækst i den muslimske verden og de mange konflikter og krige. Kina udvikler sig fra kommunisme til en mere kapitalistisk styring og dominans af markederne. Dertil bryder Kina med deres internationale isolation, og inviterer vestlige virksomheder ind for at styrke deres økonomi og overføre viden. I 2001 bliver Kina medlem af WTO (World Trade Organisation). Endelig viser en opgørelse i I 2015 at Kinas økonomi er verdens næststørste målt i dollars lige efter USA.

Til sidst i bogen er der en analyse og et konkluderende sammendrag på de mange års historie. Bogen slutter historisk i vor tid med et citat fra Donald Trump. Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld er ganske interessant læsning, som vi varmt kan anbefale. Klik, køb og læs mere >>

Videotrailer til Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld

Herunder kan se videotraileren til bogen: Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld.

Klik, køb og læs mere >>

Indholdsfortegnelse af Civilisationernes verdenshistorie af Carl-Johan Bryld

Kap. 1. Tre Civilisationer – en introduktion

Kap. 2. De tre civilisationer omkring 1500

Kap. 3. Europa i offensiven 1500 – 1700

Kap. 4. Europæisk imperialismes tidssalder 1700 – 1914

Kap. 5. Verdenskrigenes æra 1914 – 1949

Kap. 6. Globaliseringen – ideologiske og kulturelle konflikter 1950 – 2017

Kap. 7. Globaliseringen og civilisationerne

Mine tanker

Kildehenvisninger

Litteraturliste

Billedliste

Om forfatter Carl-Johan Bryld

Carl-Johan Bryld (1947) er uddannet Cand. mag i historie og dansk fra Odense universitet. Han har undervist det meste af sit liv på et væld af institutioner såsom Kolding gymnasium, Odense universitet, Folkeuniversitetet og på højskoler. Carl-Johan har udgivet stribevs af bøger, der favner forskellige historiske tider. Klik og se alle bøger skrevet og udgivet med Carl-Johan Bryld her >>