Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer af Mette Elting & Sverri Hammer er en ledelses- og organisationsbog til et væld af uddannelser, såsom: CPH Business, Niels Brock, Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, m.fl.

Forfatterne Mette Elting og Sverri Hammer har i denne faglige bog skrevet et teoretisk værk med organisationsteori , som medtænker udviklingen af en organisation samt historien i sammenhæng med ledelse. Der inddrages både nye ledelsesperspektiver og teorier samt de mere klassiske ledelsesteorier. 

Denne bog adskiller sig fra de fleste af de eksisterende teoretiske bøger om organisationsteori. Der indtænkes nemlig udviklingen af organisationen i en ledelsesmæssig kontekst. Klik, køb og læs mere her >>

Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer af Mette Elting & Sverri Hammer præsenterer fagligt og diskuterer spørgsmål og emner som: Hvad er god ledelse? Som vi alle nok oplever på den ene eller anden måde, så forandrer ledelse i organisationer sig med lynets hast. Ledelse er meget komplekst med mange aspekter. God ledelse er påvirket og styret af en lang række faktorer. Fagbogen “Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer af Mette Elting & Sverri Hammer” hjælper dig til at få et stort fagligt indblik i ledelse og organisation.

Teknisk er der mange forskellige måder at lede og at tilgå organisationsfeltet, specielt i lyset af de meget omskiftlige tider, der er i vores samfund og i vores arbejdsliv. Bliv klogere på, hvilke udfordringer en leder møder i det daglige og få et indblik i de strategiske værktøjer, der kan være gode at kende til, hvis man en dag selv får et lederansvar. Du kan også anvende bogens værktøjer til bedre, at gennemskue og arbejde mere strategisk med dit eget arbejdsmæssige forhold og strategiske relation til din egen daglige leder.

Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer af Mette Elting & Sverri Hammer er udgivet af forlaget Samfundslitteratur og ledelses- og organisationsbogen er på hele 431 sider. Klik, køb og læs mere her >>

Hvordan er bogen: Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer struktureret emnemæssigt?

Her får du en oversigt over de mange kapitler, der er i bogen. Her er en kopi af indholdsfortegnelsen:

Kap. 1. Organisationer i teorihistorisk perspektiv af Mette Elting.

Kap. 2. Ledelseskoncepter og legitimitet af Sverri Hammer.

Kap. 3. Organisationsanalyse af J.C Ry Nielsen og Morten Ry.

Kap. 4. Organisationsstruktur – psykologiske behov og forsvar af Ditte Haslund og Jacob Alsted.

Kap. 5. Organisationskultur af Pernille Rydén.

Kap. 6. Organisatoriske beslutninger i ledelseskontekst af Mette Elting.

Kap. 7. Forandring og ledelsestænkning af Mette Elting.

Kap. 8. Videnledelse af Peter Holdt Christensen.

Kap. 9. Kommunativ ledelse – fra mistillid til tillid af Erik Oddvar Eriksen.

Kap. 10. Netværk i og omkring organisationer af James Høpner.

Kap. 11. Netværkledelse med mening af Jørgen Danelund.

Kap. 12. Co-creation – virksomhedens nye strategiske potentiale af Rex Degnegaard.

Kap. 13. Strategisk ledelse af Kurt Klaudi Klausen.

Kap. 14. Netværkbaseret strategi og netværkstrategen af Sverri Hammer og Christian Tangkjær.

Klik, køb og læs mere her >>