Indhold

Eksamensklar – Skriftlig statistik af Michael René er en fagbog, der gennemgår statistiske forudsætninger for en lang række af alle de statistiske modeller og fordelinger, der gennemgås på bachelor- og kandidatniveau, samt en lang række af mellemlange og videregående uddannelser samt finansuddannelserne. Har du behov for træning af opgaver, så indeholder denne bog opgaver med udvidet besvarelser, som kan anvendes til at blive klogere på at afkode opgaveformuleringer og til at få valgt de korrekte modeller. Klik, køb og læs mere her >>

Eksamensklar – Skriftlig statistik af Michael René præsenterer statistiske fordelinger med en grundig gennemgang af de mange forudsætninger, som kræves opfyldt, før du kan anvende de specifikke statistiske modeller samt resultaterne. Så denne bog er et perfekt match sammen med alle øvrige statistikbøger, fordi den gennemgår de konkrete forudsætninger, som eks. varianshomogenitet, normalitet (QQ-plot), uafhængighed, evalueringer af residualplot, scatterplot og meget mere.

Bogen “Eksamensklar – Skriftlig statistik af Michael René” skitserer formler til beregning af forudsætningerne til de specifikke modeller med eksempler. Dertil så indeholder bogen et index, som gør denne bog nem at slå op i. I slutningen af bogen er der et stort 4-timers eksamenssæt med løsninger, hvor du kan teste de færdigheder, du har lært på det statistikkursus, du følger på din uddannelse. Dernæst kan du teste om du formår at argumenterer og teste om dine forudsætninger for dine valgte modeller er opfyldt og dernæst om dine modeller er valide.

Ud over opgaver fra eksamenssættet med løsninger, så præsenteres ordforklaringer, gode råd til den skriftlige eksamen samt de typiske fejl ved skriftlige statistiske eksaminer. Bogen er udgivet af Polyteknisk forlag og bogen er på 116 sider. Klik, køb og læs mere her >>

Add.: Statistikprogrammet Hypostat til Excel på PC og MAC

I nedenstående videoer præsenteres eksempelvis anvendelse af statistikprogrammet Hypostat og i visse tilfælde R-studio. Der vil løbende komme flere videoer med de samme beregninger i R-studio.

Klik, læs mere og køb programmet Hypostat til PC og Mac lige her >>

Bemærk, at Hypostat udgives på en USB-nøgle, så man kan få behov for et konverterstik, der matcher ens laptop.

Teknisk indhold – Eksamensklar – Skriftlig statistik

Det tekniske indhold i statistikbogen er forudsætninger for antalstabeller (CHI-test), binomiale- og CHI-fordelinger. Forudsætninger for test af én andel, én intensitet, én middelværdi og test af én varians. Forudsætninger for F-, t- og Z-fordelinger samt Goodness of fit, hypergeometriske fordelinger, konfidensintervaller, multinomiale fordelinger, multiple regressionsanalyser, normalfordelinger og normalfordelingstest, poissonfordelinger, simple lineære regressionsanalyser og korrelationskoefficienter. Forudsætninger for test af to andele, to intensiteter, to og flere middelværdier samt to og flere varianser, herunder Hartleys- og Bartletts test samt En-sidet variansanalyser. Dertil gennemgås begreber som hypoteser, P-, test- og tabelværdier samt alfa- og signifikansniveauer. Klik, køb og læs mere her >>

Målgruppe for “Eksamensklar – Skriftlig statistik af Michael René”

Målgruppen til denne bog: Eksamensklar – Skriftlig Statistik af Michael René er alle skriftlige statistiske eksaminer på naturvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser, professionsbachelor-, HD, Akademi-, diplom- og merkonom-uddannelser. Denne statistikbog kan anvendes på alle uddannelser, hvor der undervises i statistik. Bogen er et supplement til en eksisterende statistiske litteratur, da bogen gennemgår forudsætninger for statistik. Der er også kapitler, der klart præsenterer hypoteser og giver konkrete anvisninger til, hvordan du konkluderer korrekt ud fra test og tabelværdier, samt en evaluering af alfaværdier og P-værdier.

Dertil får du et helt eksamenssæt incl. løsninger med i bogen.

Videoer i statistik – Statistiske videoer fra bogens Youtube-playliste

Du kan også regne med og se øvrige statistikvideoer og løse ekstra opgaver på bogens Youtubekanal, hvor der linkes til ekstra rådata, der ikke er med i bogen. På den måde kan sidde og træne og øve dig med endnu flere opgaver end dem der er med i bogen. Husk at der kommer nye videoer løbende indenfor statistik, så det kan være en fordel at abonnere på Youtubekanalen, link til kanalen >>

Herunder præsenteres en stribe statistikvideoer og metoder.

Installation af Hypostat:

Introduktion til statistik:

Binomial fordeling:

Binomialkoefficient:

Hypergeometri:

Multinomialfordeling:

Poissonfordeling:

Sandsynlighed i en normalfordeling:

Test for normalitet (QQ-plot):

Konfidensinterval (KI) på middelværdi

Test på en middelværdi ~ ONE-Sample test:

Test på to middelværdier ~ U-parret test:

.

Eksamensklar – Skriftlig statistik af Michael René Klik, køb og læs mere her >>

.

.

Anova-test, Ensidet variansanalyse – Test på 2 grupper af middelværdier og/eller flere

Test på varians fra én gruppe af stikprøver:

Test på varians fra to grupper af stikprøver:

Test på intensitet (lambda) fra 1 stikprøve

Test på intensiteter (lambdaer) fra 2 stikprøver

Lineær Regression (LR), test af linearitet, simpel lineær regression samt forudsigelsesinterval:

Multiple Lineær Regression (MLR):

CHI-Test og antalstabeller:

Test af Goodness of Fit (GOF-test):

Konfidensinterval på én andel (frekvens):

Test på én andel (frekvens):

Test på to andele (Pooled Two proportion Z-test)

Allokering af stikprøver – Proportional allokering og optimal allokering

Stratifikation – Beregning af konfidensinterval på en population

Opbygning af spørgeskemaer, design, kvantificering, nye undersøgelser og  beregning

Opstil trecifret tilfældige tal i Excel og R-Studio

Hjælp til den skriftlige eksamen i statistik

Konverter pdf til Excel (xlsx)

.

Om forfatteren

Michael René er forfatter, ingeniør, levnedsmiddelkandidat og underviser som lektor i statistik, sensoriske analyser af mad og metoder til måling af fødevarekvalitet samt hygiejne, rengørings- og fødevarekemi. Han underviser på uddannelsesinstitutioner som PH Metropol og CPH Business, og han har også undervist på Niels Brock og på RUC. Michael René har undervist i statistik siden 2006, så der er ikke spørgsmål fra kursister eller studerende, som er nye længere. På basis af den erfaring har Michael René skrevet denne bog, som en hjælp til alle, der arbejder med forberedelserne til de skriftlige statistiske eksaminer.

.

Eksamensklar – Skriftlig statistik af Michael René Klik, køb og læs mere her >>

.

.