Forbrydelser og andre strafbare forhold af Jørn Vestergaard (red), Jens Røn, Thomas Rørdam, Anders Dorph og Hanne Rahbæk. Er en fagbog til uddannelsen som Jurist i fag og temaer omhandlende strafferet. Klik, køb og læs mere her >>

Fagbogen “Forbrydelser og andre strafbare forhold” er en håndbog i strafferet målrettet jurister, jurastuderende, og folk der arbejder eller har stor interesse i retslige forhold. Bogen er forholdsvis let at læse og der gennemgås regler, der træder i kraft ved lovovertrædelser indenfor straffeloven. Dertil er der stof fra andre typer af love, der  trækkes ind i bogen, hvor det kan være relevant.

Bogen illustrerer et registre med sager, samt en paragrafnøgle. På den baggrund er bogen et velegnet opslagsværk i praksis og under studiet. For at tydeliggøre emnerne og for at illustrere retspraksis, så er der medtaget korte referater af nyere retspraksis.

Bogen er forfattet af Jens, Jørn, Thomas, Anders og Hanne, og de har eller arbejder som undervisere på Københavns Universitet på det Juridiske Fakultet på. Der er en karakterstik af alle disse fornemme forfattere længere nede i denne omtale af bogen.

Forbrydelser og andre strafbare forhold af Jens Røn, m.fl. er udgivet af Gjellerups forlag, som er en del af Gads forlag. Bogen er på 335 sider. Klik, køb og læs mere her >>

Kapitlerne i Forbrydelser og andre strafbare forhold

Alle nitten kapitler i bogen er skrevet som støtte til uddannelsen af de kommende jurister indenfor forbrydelser og andre strafbare forhold. Bogen kan fungere som et opslagsværk igennem studiet.

Kapitel 1 er forfattet af redaktør Jørn Vestergaard og kapitlet handler om “De strafbare forhold og strafferettens kilder”.

Kapitel 2 har titlen “Forbrydelser mod liv og legeme mv.”, og dette kapitel er ligeledes forfattet af Jørn Vestergaard.

Kapitel 3 er navngivet “Fareforvoldelse, tilsidesættelse af hjælpepligter mv.” og er ligeledes forfattet af redaktør Jørn Vestergaard.

Kapitel 4 hedder “Forbrydelser mod den personlige frihed mv.”, er også forfattet af Jørn Vestergaard.

Kapitel 5 er også forfattet af Jørn Vestergaard, og det er benævnt “Almenfarlige forbrydelser og almenskadelige handlinger”.

Kapitel 6 er forfattet af  Hanne Rahbæk, og det er navngivet “Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv.”, som også har forfattet det næste kapitel.

Kapitel 7 har titlen “Forbrydelser mod den offentlige orden og fred”.

Kapitel 8 handler om “Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv.”, og dette kapitel er atter forfattet af Jørn Vestergaard.

Kapitel 9 omhandler “Seksualforbrydelser” og Kapitel 10 handler om “Forbrydelser i familieforhold”, begge kapitler er skrevet af Anders Dorph.

Kapitel 11 hedder “Falsk forklaring og falsk anklage mv.” og er forfattet af Thomas Rørdam.

Kapitel 12 handler om “Forbrydelser vedrørende betalingsmidler” og det er forfattet af Jens Røn.

Kapitel 13 er også forfattet af Jens Røn, og er benævnt “Dokumentforbrydelser mv.”

Kapitel 14 handler om “Formueforbrydelser” og er også forfattet af Jens Røn.

Kapitel 15 handler om “Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed” og er forfattet af Anders Dorph.

Kapitel 16 er benævnt “Statsforbrydelser” og er forfattet af Jørn Vestergaard.

Kapitel 17 handler om “Terrorisme mv.”, og det er ligeledes forfattet af Jørn Vestergaard.

Kapitel 18 handler om “Fredskrænkelser mv.”, og dette kapitel er forfattet af Thomas Rørdam.

Kapitel 19 er sidste kapitel i bogen, og det handler om “Bødeansvar for juridiske personer mv.”. Kapitlet er forfattet af bogens hovedforfatter og redaktør Jørn Vestergaard.

Dertil er der et domsregister, lovregister, litteratur og andre kilder og et sagsregister.

Klik, køb og læs mere her >>

.

Forfatterne til “Forbrydelser og andre strafbare forhold”

Fagbogen “Forbrydelser og andre strafbare forhold” af redaktør og hovedforfatter Jørn Vestergaard (red), Jens Røn, Thomas Rørdam, Anders Dorph og Hanne Rahbæk. Herunder introduceres de fem forfattere sorteret alfabetisk efter deres efternavne.

Anders Dorph er forfatter til kapitel 9, 10 og 15, der handler om seksualforbrydelser, forbrydelser i familieforhold og om betleri og skadelig erhvervsvirksomhed. Anders Dorph arbejder som sekretariatsleder i Direktionssekretariat hos Rigspolitiet. Han arbejder som ekstern lektor i strafferet på det Det Juridiske Fakultet. Han underviser som lektor i faget “Forbrydelserne” på den kandidatuddannelsen i jura. Anders Dorph har tidligere arbejdet som ministersekretær samt som sekretær i en arbejdsgruppe, der har kigget på ungdomskriminalitet i Justitsministeriet. Dertil har han arbejdet som advokaturchef hos Københavns Politi.

Hanne Rahbæk er advokat med møderet for højesteret (H), og dertil er hun partner i det store advokatfirma Nyborg & Rørdam (nrlaw.dk) i det centrale København. Hanne Rahbæk er medlem af Strafferetsplejeudvalget nedsat af justitsministeren og hun medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg. Tidligere har hun været medlem af bestyrelsen for Københavns Advokatforening og Hanne har også været medlem af Advokatråde.

Jens Røn er forfatter til kapitel 12, 13 og 14, der handler om forbrydelser i forbindelse med betalingsmidler, dokumenter og formuer. Jens Røn er statsadvokat hos Rigsadvokaten, så arbejder han som ekstern lektor i strafferet hos det “Det Juridiske Fakultet”. Han underviser som lektor i faget “Forbrydelserne” på den kandidatuddannelsen i jura. Jens Røn har forfattet en lang række artikler og bøger om aktindsigt i strafferetsplejen og om politi- og domstolsreformen. Af mere praktisk erfaring, der har han arbejdet som kontorchef i Justitsministeriet på det der benævnes som Strafferetskontoret.

Thomas Rørdam er forfatter til kapitel 11 og 18, som omhandler fredskrænkelser og falsk anklage og falsk forklaring mv. Thomas Rørdam er højesteretsdommer. Thomas har tidligere været partner i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam, hvor Hanne Rahbæk nu arbejder. Thomas Rørdam er ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. I hans arbejde som forsvarer, har han medvirket i nogle af de mere velkendte sager rent mediemæssigt såsom 1. Plejebosagen og sagen om 2. Blekingegadebanden. Thomas Rørdam er medlem af hovedredaktionen for Karnovs Lovsamling og han er medforfatter til kommentarer vedrørende nogle af retsplejelovens bestemmelser om strafferetsplejen. Thomas har også skrevet en lang række artikler om strafferetlige emner. Endelig er han forfatter til bogen Forsvareren, og så er han medforfatter til en fagbog om “panteret”.

Jørn Vestergaard er hovedforfatter og redaktør til “Forbrydelser og andre stafbare forhold” og har forfattet kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17 og 19. Dertil har han også udgivet bogen “Strafferetlige sanktioner”Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Dertil arbejder Jørn Vestergaard som fakultetets prodekan på Københavns Universitet (jura.ku.dk/jv). Jørn er også medlem af bestyrelsen for Domstolsstyrelsen. Jørn Vestergaard knokler i internationale forskersamarbejder, og så leder han forskningsgruppen om europæisk og international strafferet. Jørn Vestergaard har forfattet et stort antal publikationer om strafferetlig beskyttelse af børn og unge, europæisk strafferetligt samarbejde, internationale retsopgør, dødshjælp, antiterrorlovgivning, mv.