Kostvejledning af Lenette Nielsen, og en lang række øvrige lektorer, er en bog til alle sundhedsprofessionelle. Kostvejledning er en bog til alle studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne, der vil lære om den gode kostvejledning. Bogen beskriver de reflektioner, der er væsentlige at gøre sig og så guider bogen til, hvordan du kan udvikle din egen kostvejledningspraksis. Klik, køb og læs mere her >>

Kostvejledning af Lenette Nielsen er en bog, der beskriver de overvejelser som en kostvejleder bør gøre sig inden en kostvejledning startes op. Kostvejledning af Lenette Nielsen gennemgår vejledningsteorier og samtalemetoder – og de tilhørende samtaleteknikker, modeller og perspektiver til inspiration for arbejdet med persongrupper med særlige udfordringer.

Bogen “Kostvejledning af Lenette Nielsen” er en arbejdsbog med teori, metoder, øvelser og eksperimenter i vejledningspraksis. Kostvejledning af Lenette Nielsen er inddelt i tre dele:

1. Den første del handler om de overvejelser, som du som kostvejleder kan gøre nytte af i arbejdet frem mod dine første kostvejledninger.

2. Den anden del indeholder vejledningsteorier, samtalemetoder, samtaleteknikker og modeller, som du kan anvende i forberedelserne op til og under selve kostvejledningen.

3. Den tredje del indeholder perspektiver til inspiration til dit arbejde med kostvejledning af forskellige persongrupper med helt særlige udfordringer.

Kostvejledning af Lenette Nielsen er udgivet af forlaget Munksgaard. Bogen er på 300 sider. Klik, køb og læs mere her >>

.

Kostvejledning af Lenette Nielsen

Har du en kostvejleder i maven? Og kunne du tænke dig at blive en god kostvejleder? Eller måske ønsker du bare at få trimmet og justeret dine eksisterende kostvejledningsmetoder en anelse, så er denne bog noget for dig.

Bogen om kostvejledning er skrevet af mange dygtige forfattere og forfatterinder, der alle er lektorer, pHd’er og undervisere på Ernærings- og sundhedsuddannelserne på Professionshøjskolen Metropol. Bogen Kostvejledning præsenterer og debatterer, hvad det kræver at imødekomme de udfordringer, der kan opstå i en kostvejledningssituation og proces? Bogen gennemgår både kostvejledningsteori, -metoder og -perspektiver, som du kan anvende som kostvejleder? Bogen præsenterer også, hvorfor det er vigtigt med viden om kostvejledningens mange komplekse facetter?  Klik, køb og læs mere her >>